Hva er en taksjekk?

En taksjekk blir bestandig gjennomført før en kontrakt signeres og oppdraget kan starte. Først kontrolleres lekter/slisser og undertak ved stikkprøver av taket. Her utelukker vi fukt og råte, samt kontrollerer papp eller forenklet under tak, for feil og mangler.
Neste ledd er å kontrollere utsatte områder som piper, luftehatter, takvinduer, gjennomføringer og papp/mønebånd under mønnepanen for feil og mangler.
Siste ledd er å kontrollere takrenner og nedløp for blokkasjer, samt at ødelagte og knekte stein blir byttet.

Under befaringen tar vi også en del bilder av under tak/utsatte områder, for å kunne dokumentere tilstanden på taket.

GRATIS TILBUD OG BEFARING

GRATIS TILBUD OG BEFARING

  FORNAVN
  ETTERNAVN
  EPOSTADRESSE
  TELEFONNUMMER
  POSTNUMMER
  ADRESSE

  EMNE

  HVORDAN KAN VI HJELPE?