Hvorfor tegne en serviceavtale?

Hva er en serviceavtale og hvorfor trenger jeg en?

En serviceavtale på ditt tak er en avtale oss i mellom om et jevnlig tilsyn av din femte fasade. Dette sikrer og forlenger takets levetid, og gir deg som huseier en lavest mulig levetidskostnad på din investering.

Taket utsettes hver dag for slitasje, ofte gjennom tidvis røft klima. Takstein som er slitt vil før eller senere være nødvendig å skifte ut. Med en serviceavtale hos oss kan du være problemene i forkant. Å kunne bytte ut slitte og defekte takstein før feil som resulterer i vannskader oppstår er smart og lønnsomt. Ved tilsyn går vi gjennom definerte sjekklister for å sikre at taket er i overenstemmelse med gjeldende regelverk, og at det er en trygghet for husets verdi . Samtidig kontrollerer vi at taket ikke har feil eller mangler som kan påvirke verdien.

Tilbudet inkluderer:

  • Utskift av inntill fem ødelagte/brukne takstein (kunden skaffer nødvendig sten etter behov).
  • Rens av alle takrenner/nedløp.
  • Generelle tak sjekk på svake punker eks. Rundt pipene og luft hattene. 
  • Opprydding
  • Lovpålagt HMS – sikkerhets pakke.
GRATIS TILBUD OG BEFARING