Dyprens av takstein

Taksteinen dyprenses for å få bort alt av urenheter og mose. Selv om mose i seg selv ikke er skadelig, så hindrer mosen at fukten renner av taket og den bidrar til at andre planter og vekster kan slå rot og skade taket. Fukten som trekker inn i de åpne betongporene kan føre til frostsprengning på taksteinen. Mosen som setter seg på taket kommer gjerne fra trær og busker i nærheten.Vi bruker profesjonelle høytrykkspylere som kan vaske med  500 bar (7,250 PSI) med 30 liter vann i minuttet. Vårt personell er selvfølgelig godt sikret for arbeid i høyden.

GRATIS TILBUD OG BEFARING
Før dyprensFør dyprens

GRATIS TILBUD OG BEFARING

  FORNAVN
  ETTERNAVN
  EPOSTADRESSE
  TELEFONNUMMER
  POSTNUMMER
  ADRESSE

  EMNE

  HVORDAN KAN VI HJELPE?