Takstein skal tåle store påkjenninger over mange år. Vi får stadig tøffere og mere ekstremt vær. At det foreligger en garanti i tillegg til de rettighetene du har etter forbrukerkjøpsloven, innebærer en ekstra trygghet for deg som kjøper takfornying. Dette fordi garantien ofte vil gi deg flere krav, eller et lengre tidsrom for å påberope deg kravene. Vi benytter bare produkter som har grundig dokumentasjon, en utvidet produktgaranti og ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er et dokument som inneholder omfattende informasjon om byggevaren, produsenten, hvilken harmonisert teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn, hvilket system for vurdering og verifikasjon av ytelse som gjelder, og hvilke(t) tekniske kontrollorgan(et) som har vært benyttet.