Gjennom vårt prosjektselskap Oxytex AS forvandler vi et helt hus i Øvre Smidsrødvei 25 på Nøtterøy. I går ble taket vasket og i dag var det taket som skulle bli som nytt. Nytt tak på to dager, og spesielt morsomt når det er på våre egne prosjekt!

Følg gjerne prosjektet på Oxytex Facebooksider. Her vil du få mange gode råd og tips hvis du ønsker å fornye et hus til det ugjenkjennelige.

Her er noen tips til ting du kan tenke på før du går i gang:

1. Finn ut hva din totalrenovering skal inneholde

Er det et eldre hus som skal renoveres, og dere vil beholde originale elementer? Er det et nyere bygg og hovedgrunnen til fornyingen er å gjøre det mer personlig? Eller har dere kanskje kjøpt huset ene og alene for å renovere og selge? Grunnen til renoveringen vil ha mye å si for hvor omfattende prosjektet vil bli, og hvilke arbeider dere bør inkludere.

2. Planlegg materialbruk og løsninger

Det første dere bør starte med er god planlegging. Dette gjelder i alle ledd. Det er spesielt viktig for å kunne kommunisere tydelig til håndverkerne hvilke arbeider du har behov for å få utført. Dette henger tett sammen med materialvalg, fordi ulike materialer krever ulike monteringsmetoder og tar ulik tid.

3. Sett opp et budsjett og bli klar over hvor dere kan spare

Totalrenovering er et kostbart prosjekt, på en enebolig på et par hundre kvadratmeter vil du i nesten alle tilfeller måtte regne med å bruke minst 1.5 millioner, og ofte mer. Du gjør derfor lurt i å snakke med banken din tidlig, for å få en oversikt over hvilke budsjettrammer ditt prosjekt vil ha. Slik kan du få en forståelse for hvorvidt du må gjøre innsparinger i forhold til det du har sett for deg.

4. Finn rett entreprenør for prosjektet deres

I tillegg til driverne av pris som er nevnt over, vil valg av entreprenør være helt sentralt både for prisen og for tiden det tar å gjennomføre prosjektet. Dette er kanskje de opplagte faktorene, men det finnes en rekke andre viktige faktorer i valg av entreprenør som man som privatperson lett kan glemme.

5. Ikke ta på deg for mye egenarbeid

I et totalrenoveringsprosjekt kan det være fristende å ta på seg større deler av arbeidet selv, for å spare penger. Men det trenger ikke nødvendigvis bli billigere å gjøre mer selv. Tenk på at tiden du selv bruker på arbeidet, også har en økonomisk verdi. Det kan for eksempel hende du bruker nesten dobbelt så lang tid på en flisleggingsjobb som en profesjonell. Ta en vurdering på hvor mye tid du har til overs og vurder hvorvidt du heller kan gjøre innsparinger andre steder. Ta kun på deg oppgaver du er helt sikker på at du kan gjøre raskt, effektivt, og med høy kvalitet.

6. Ikke glem kontrakt og fremdriftsplan

Etter anbudsprosessen er ferdig og du har funnet en entreprenør, er det viktig at du sørger for å skrive en tydelig kontrakt. Det skal fremgå hvem som skal gjøre hva, innen hvilken dato, og til hvilken pris. Den bør også inneholde retningslinjer for hvordan forsinkelser og uforutsette kostnader skal håndteres.