Norges Beste Garantiordning For Håndtverkere

Takfornying AS ha valgt å opprette et eget garantifond som skal ivareta våre kunder. For hver eneste kvadratmeter som vi fornyer setter Takfornyingkjeden av penger som blir låst i 10 år i henhold til vår skriftlige garanti. Som Nordens største Takfornyingskjede blir dette mange kvadratmeter og med strenge krav til utførende er dette viktig for felles trygghet. Garantibeviset er ett digitalt dokument som kan legges rett inn i  Boligmappen eller skrives ut og settes inn i Boligpermen. Vår erfaring er at en slik dokumentasjon er med på å øke og dokumentere en verditakst på eiendommen ved eventuelt salg.

Som alt Takfornying AS står for er det viktig at leverandører og Takfornyingskjeden leverer kvalitet. Derfor har det vært en grundig vurdering av hvem som skulle forvalte vårt garantifond. Vi har derfor valgt Gjensidige til å forvalte kapitalen vi setter av i garantifondet. Takfornying AS har 10 års garanti på utført arbeid. Vi har bestemt at fra en reklamasjon blir meldt inn til reklamasjonen er forbedret skal det ikke gå mer en 10 dager.

Takfornying AS har et aktivt styre som består av advokater, takstmenn, ledere i andre bedrifter og faglige ledere som vil ivareta våre kunder på en best mulig måte til en hver tid.

VI KAN GJØRE DETTE FORDI VI HAR KVALITET I ALLE LEDD. I vår kjede er vi opptatt av av at du som kunde får den beste opplevelsen fra du tar kontakt med oss til oppdraget er kvalitetsmessig utført. Derfor er alle som jobber i vår kjede ikke bare opptatt av profesjonell takfornying, men også at du som kunde til en hver tid er fornøyd.